Mercedes-Benz

She's Mercedes

“She’s Mercedes” เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้กลยุทธ์ “Best Customer Experience”  ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ โดยเป็นโกลบอลแพลตฟอร์มที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นพื้นที่ในการสร้างและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิง
การสร้างรูปแบบการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ระหว่างแบรนด์กับลูกค้ากลุ่มผู้หญิง ผ่านการสร้างเครือข่ายสำหรับ ผู้หญิงโดยเฉพาะ พร้อมเป็นพื้นที่ในการสร้างและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงไทย