Mercedes-Benz

She’s Mercedes

24.07.2018

“She’s Mercedes – ชีส์ เมอร์เซเดส”   เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้กลยุทธ์ “Best Customer Experience”  ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ โดยเป็นโกลบอลแพลตฟอร์มที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นพื้นที่ในการสร้างและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงและเพื่อผลักดันให้ผู้หญิงก้าวสู่จุดที่ดีที่สุดของตนเอง
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรูปแบบการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ระหว่างแบรนด์กับลูกค้ากลุ่มผู้หญิง ผ่านการสร้างเครือข่ายสำหรับ
ผู้หญิงโดยเฉพาะ พร้อมเป็นพื้นที่ในการสร้างและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงไทย เพื่อให้เมอร์เซเดส-เบนซ์เป็นแบรนด์รถยนต์ระดับ
พรีเมี่ยมที่มีความใกล้ชิด และเข้าใจลูกค้าผู้หญิงมากที่สุด เพราะลูกค้ากลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อแบรนด์ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต
ติดตามเรื่องราวดีๆ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ She’s Mercedes ได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/282739878970735/