Mercedes-Benz

Benz Thonburi Rally 2015

16.05.2015

กลุ่มบริษัทธนบุรีพานิช ผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ จัดแข่งขันแรลลี่ “Benz Thonburi Rally 2015” เส้นทาง กรุงเทพฯ – หัวหิน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และเป็นการตอบแทนลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ ตลอดมา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความอบอุ่นเป็นกันเอง โดยมีลูกค้ารถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 93 ท่าน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา